rüyada kaval görmek

tamamiyle duymak istediginiz şeyleri duymaya ve çok sevinmeye işaret eder.

RÜYADA KAPICI GÖRMEK

rüyada kapıcı görmek sosyal düzeni saglayan ve idare eden kudretli bir kişi olarak yorumlanır.

rüyada kar görmek

rızıklara menfaatlı şeylere ve hastalıklardan kurtulmaya işaret eder.bazan kar ile ateşi bir yerde görmek ülfet ve muhabbet anlamına gelir.

rüyada kapı çalmak

kapıyı çalan kimse tarafından kapısı çalınan kimse hakkında meydana gelecek bozgunculuk belirtisine işaret eder. 

rüyada kafes görmek

rüyada kefeste bulunan bir kuşu azad ettiginizi görmek yalandırıcılıgı görmek artık dogru yoldan gidecegine işaret eder.

rüyada iskelet görmek

mal sahibi  olmaya ,fayda ve kazanç olarak işaret eder.iskelet görünmüş kimseye ait ise onun malından faydalanmaya işaret eder.

Rüyada tava kebap görmek


Rüyada tava kebap görmek: rüyada kuş veya etten yapılan tava kebapı görmek kar ve ticarete yorumlanır

RÜYADA TAŞÇI GÖRMEK

Rüyada taşçıyı görmek : insanların büyüklerine yaklaşmaya düşmanlıga ve bozgunculuga işaret eder.

RÜYADA İGNE GÖRMEK

Rüyada igne,iplik vb. görmek güçlenmek ve kuvvet kazanmak olarak yorumlanır.kendisini ipe baglı olarak gören kimse nin inancı,zühd ve takvası artar.

RÜYADA HURMA GÖRMEK

Rüyada hurma agacı görmek şeref ve itibar olarak yorumlanır. hurma insanın eşini asil bir dostunu da temsil eder.Rüyada hurma üzüm gibidir.

RÜYADA HOROZ GÖRMEK

Rüyada görülen horoz erkek çocuk mal düşman ve sesi güzel haberdir.bir horozun üzerine saldırdıgını görmek kimse şarlatan bir hasmı yüzünden üzüntüye düşer.

RÜYADA ERKEK GÖRMEK

Rüyada bilinen bir erkek görmek maldır.Hele yaşlı ve saçlarına kır düşmüş bir erkek görmek bol ve helal bir mala işaret  eder.Tanınmayan bir erkek görmek az yorulacak kazanılacak bol ve helal mala işaret eder.

RÜYADA JÜBİLE GÖRMEK

Rüyada jübile görmek büyük bir elde etmek şeklinde yorumlanır. Bazen de bu rüya iş ve saglıgın bozulacagına işaret olarak yorumlanmıştır.

rüyada dicle nehri ni görmek

rüyada dicle nehrini görmek,işlerde çalışma, gayret ve özen göstermeye yorumlanır.dicle suyunu içtiğini gören kimse mal veya ünvan sahibi olur.

rüyada dişi geyik görmek

rüyada dişi geyik görmek,evliliktir.rüyada dişi geyiğe tas attığını gören kimse eşine karşı boşamak veya dövmek gibi bir hata işler.dişi geyiği avlamak için tas atmak,ganimettir.erkek bir geyiğe dönüştüğünü gören kimse,dünya zevklerine erişir.geyik yavrusu aldığını gören kimse,hayır ve mirasa ulasır.

rüyada diş fırçalamak

mağribi ye göre bir kimsenin dişlerinin aralarını ayıklayıp birşey çıkardığını gören kimse akrabalarından veya eşinden birsey alacağına işarettir.dişlerinin arasından çıkardığı şeyi birisine verdiğini gören ailesinden aldığını baskasına verir.

rüyada dil sürçmesi

rüyada konuşurken hata etmek,uyanıkken ayağı kaymaya,bu rüyanın akside yapılan tabirin aksine yorumlanır.bazen rüyada ayak kayması rüya sahibinin kazancının gitmesine bazen de ilim talep edenin hata ve unutkanlığına yorumlanır.

rüyada dirilmek

rüyada kıyamet günü olup,halkın kabirlerinden kalkarak dağılmalarını görmek,halkın menfaatleri için çarşı ve pazara yayılıp dağılmalarına,birtakımın kazanç ve birtakımın da zarar etmelerine yorumlanır. 

rüyada dinden dönmek

rüyada islam dinini terk ederek batıl dinlerden birine girdiğini görmek,günaha;bir rivayete göre de alçaklık ve hakaret göreceğine delalettir.

rüyada deve yünü görmek

rüyada deve yünü görmek fayda,rızk,elbise,miras veya miras olmayan mala yada gasp edilmiş mallara yorumlanır.deve yünü,helal maldır.deve yününe rastladığını gören kimse büyük bir mala kavuşur.

rüyada deve hanı görmek

rüyada deve hanını görmek, tekke ve mescid gibi ileri gelenlerin toplandığı,veya otel gibi yolcuların konakladığı yere yorumlanır.

rüyada demiryolu görmek

rüyada demiryolu görmek hayra yorulur.rüyada görülen rötarlı demiryolu yolculuğu,planladığınız bir işte bazı engellerle karşılasmaya ve bazı zorluklara göğüs germeye işarettir.

rüyada demirci görmek

demirci kuvveti ve mahareti nisbetinde,heybetli bir kimsedir.demirci azrail (a.s.)dır.demir onun kuvveti ve şiddetidir.

RÜYADA KADIN GÖRMEK

Rüyada kadı görmek : dünyayı temsil eder. rüyada ihtiyar bir kadın görmek para olarak yorumlanır.Rüyada ihtiyar bir kadınla yattıgını gören kimse ondan bir şey alan veya

rüyada değnek görmek

rüyada görülen değnek,kuvvet ve güvene işaret eder.rüyada demir değnek görmek hastalığa yorulur.değnekle dayak yemek hayatta karşılasacagınız türlü engelleri asabilecek güce sahip olmaya yorulur...

rüyada değirmen görmek

rüyada değirmen görmek aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasını,fakırlikten sonra zenginliği,bekarsa evliliği işaret eder değirtmende arpa veya buğday gibi faydalı birşey öğütüldüğünü görmek işlerin kolaylığına ,rızkın bolluğuna ve şifaya yorulur.

rüyada defter görmek

işsiz kimse için defter iş bulmaya yorumlanır. defter görmek menfaat ve rızklara bazende kask ve himmete sıkıntı ve şiddete ve rızk aramak için yolculuğa işarettir.

rüyada davetiye görmek

bir mahkeme davetiyesi almak hükümetle olan bir iş hakkında bazı bilgiler alacağına;mahkemeye gittiğini görmek işinin kolayca yoluna gireceğine;mahkemeye gidip hakimin kendisi hakkında iyi bir karar verdiğini görmek hükümette işin iyi bir şekilde neticeleneceğine yorumlanır.

RÜYADA DARBUKA GÖRMEK


Rüyada darbuka görmek habere yorumlanır.Rüyada evinde darbuka çaldıgını görmek: bekledigi bir haberi almaya ; darbuka çaldıgını halde sesinin çıkmadıgını görmek üzüntülü bir  haber alacagına işaret eder.

RÜYADA DAL GÖRMEK

Üzerleri yapraklarla bahar çiçekleri ile veya meyvelerle dolu agaç dalları görmek biraz sabrettiginiz taktirde bütün ümitlerinizin birer birer gerçek olacagına işare eder.

RÜYADA DOKTOR GÖRMEK

Rüyada doktor görmek: alim bir kimseye işaret eder.Bir doktorun kendisine ilaç verdigini gören kimse vücudu saglıgına işaret eder.Rüyada doktor görmek:kişinin annesini temsil eder.

RÜYADA EŞEK GÖRMEK

Rüyada eşek görmek:servet ve itibara kavuşur.Dişi eşek gören kimsenin hatırı artar.eşek eti yedigini gören kimse cahil bir kimseden iyilik görür.eşek bogazladıgını gören kimse iyi degildir.Kötü'lere karışır.

RÜYADA DEFİNE GÖRMEK

Rüyada define görmek: helal kazanç ve ganimet malına işaret eder.Define görmek bazen da zinadan olma çocuga dışarı atılmış şeylere yorumlanır.define bazen giysiyekimse için bakire için biriktirilen yıgılan ve zekatı verilmeyen mal olarak ta yorumlanır.

RÜYADA IRMAK GÖRMEK

Rüyada ırmak görmek:işlerinin iyi gidecegine ve kazancınızın bol olacagına işaret eder.Rüyada ırmak görmek:refah ve bolluga ermeye işaret eder.

RÜYADA OKUL GÖRMEK

Rüyada okul görmek:cami ve mescit görmek gibi yorumlanır.rüyada çatısı olmayan bir okul tamamlanmayan iş faydasız ibadet ve amelsiz ilmi temsil eder. okul görmek çogu kere eksiklikleri tamamlamak için yorumlanır.

RÜYADA ARABA GÖRMEK

Rüyada arabaya binmek işlerinizin iyi ve güzel gidecegine işaret eder.dolmuş arabaya binmek güzel ve iyi geçecek ticariamaçlı bir yolculuga çıkanacagınıza işaret eder.

RÜYADA EVLENMEK

Rüyada genç bir kimse ile evlendigini görmek, çok yakinda zengin olup bolluk ve refaha kavusacagina isarettir. Evlenmek için söz kesmek, büyük bir kimseden menfaat görecegine delildir. Bir gençle bulusup evlenme için karar aldigini gören muradina nail olur.

RÜYADA JENERATÖR GÖRMEK

Rüyada jeneratör görmek meslekte beklenmedik bir şekilde yükselmeye işaret eder.bazı yorumculara göre jeneratör görmek çevresinde bulunan insanları aydınlatmaya işaret eder.eger jeneratörü kadın görürse dünyaya bir çocuk getirir.

RÜYADA KÜL GÖRMEK

Rüyada görülen kül,sahibini yakan haram mal olarak yorumlanır.kül: üzüntüye ve göz agrısına yahut da hidayetten sonra saplıga düşmeye işaret eder.

RÜYADA TAŞ GÖRMEK

Rüyada taş görmek:resmi yoldan veya bir hatırlı kimseden faydalanaya işaret eder.Toprak görmekte öyledir.rüyada görülen küçük taşlar ve çakıl taşları para olarak yorumlanır.

RÜYADA TANDIR GÖRMEK

Rüyada yıkılmış viran olmuş tandır görmek:gören kimsenin bir fenalık görecegine işaret eder.

RÜYADA ŞEHİR GÖRMEK

Rüyada görülen şehir kale,şato,saray,bahçe,hamam,dükkan,fabrika,sofa,merdiven,dolap,tandır,şekilde yorumlanmıştır.bunlar: saglıklı ve güzel bir çocuk,hayırlı ve güzel bir eş,rahat ve huzurlu bir geçimdir.

Rüyada gül görmek

Rüyada gül görmek bil hassa mevsiminde çok güzeldir.kırmızı gül mevsiminde dalında evlat ve itibardır.

RÜYADA KILIÇ GÖRMEK

 görülen kılıç çogu kere çocuktur.kınında kılıç görmek insanın karısıyla kınından çekmiş kılıç nufus ve emir olarak yorumlanır.

RÜYADA KEFEN GÖRMEK

Rüyada kefen görmeknin hem  faydalı hem de zararlı tarafı vardır.birine kefen yaptıgını veya getirdigini gören kimse o kimse için iyilik te bulunur.

RÜYADA KEKLİK GÖRMEK

Rüyada görüle dişikeklik hür ve temiz bir kadına yahut sözü güzel bir kişiye işaret eder.erkek keklik ise güzel fakat geçimsiz bir kadındır.

RÜYADA KABLUMBAGA GÖRMEK

Kablumbaga zahid,ibadete,düşkün ve eski ilimleri iyi bilen bir kişi olarak yorumlanır.rüyada kablumbaga görmeyi güzel koku sürünüp süslenen boy ve endamını erkeklere arz eden kadın olarak yorumlayanlar da bulunmaktadır.

RÜYADA İNCİR GÖRMEK

Rüyada incir görmek evlat ,ilim,hikmet servet,ve kuran olarak yorumlanır.dagınık bir çok inci görmek çocuk ve servete işaret eder.

RÜYADA GÜNEŞ GÖRMEK

Rüyada güneş görmek devlet ve seref bulmaya işaret eder.Güneşin kendisine secde ettigini gören kimse önemli bir mevkiye gelir.rahata kavşur ve zengin olur.

rüyada ipek görmek

rüyada ipek görmek erkek için haram mal ve kadın kadın için itibar koca ve mevkidir siyah ipek üzüntüdür.rüyada ipekli kumas görmekte ipek görmek gibidir.

rüyada kabristan görmek

rüyada kabristan görmek vaaz ve nasihate kuran okumaya ağlamaya ölümü hatırlamaya korkmaya ve dünyadan ilgiyi kesmeye işarettir rüyada kabristan görmek korkaklar için güven korkusuzlar iç.inde korkudur.kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnediğini gören kimse tecrübe ve denemeden geçirilir.

RÜYADA KİTAP OKUMAK

bir kimsenin rüyada herhangi birsey okuması sevinçli haber alacağına işarettir.gerçekte okuma bilmediği halde rüyasında okuduğunu görürse o kimsenin bundan sonra zenginleseceğine bütün ihtiyaclarına kavusacağına işaret eder.bir sayfa veya herhangi bir kitap okuduğunu gören kimse bir mirasa konar.

RÜYADA MEKTUP GÖRMEK

Rüyada bir mektubu tamamladıgını gören kimse işinde sonuca ulaşır,ihtiyacı görülür.Yazdıgı mektubu bitirmemek tersi ile yorumlanır.Kendisine bir mektup verildigini gören kimse o sırada neye muhtaç ise kavuşur.

RÜYADA SERÇE GÖRMEK

Rüyada görülen serçe ufak fakat itibarlı bir kadın olarak yorumlanır.rüyada görülen serçe yavrusu çocuk olarak yorumlanır.

RÜYADA MİNDER GÖRMEK

Rüyada minder görmek ;şöhrete işaret eder. Gördügü mindere oturdugunu gören kimse sevinç ve feraha işaret eder.Rüyada birden çok minder görmek;servet olarak yorumlanır.

Blog Arşivi